thumbnail - Ý nghĩa bốn chữ S trên thẻ lên máy bay
Cường bếu
Hà Nội

Ý nghĩa bốn chữ S trên thẻ lên máy bay

Nếu mã "SSSS" xuất hiện trên thẻ lên máy bay, bạn có thể bị kiểm tra an ninh kỹ càng hơn. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác