thumbnail - Ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ
Thu Trang
Hà Nội

Ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ

Hội nghị này tái khẳng định cam kết chính trị của đôi bên về tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động dữ dội và khó lường dẫn đến những hệ lụy tiêu cực đối với trật tự quốc tế, kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng toàn cầu...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác