thumbnail - Yêu cầu báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu trước 30/7
Quốc Cường
Hà Nội

Yêu cầu báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu trước 30/7

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu và báo cáo trước ngày 30/7.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác