thumbnail - Yêu cầu rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Thu Trang
Hà Nội

Yêu cầu rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Việc rà soát để có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiều vùng trong thời gian tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác