thumbnail - Yêu cầu sớm tổ chức các loại dịch vụ ở ga ngầm Bến Thành
Trường Sơn
Hà Nội

Yêu cầu sớm tổ chức các loại dịch vụ ở ga ngầm Bến Thành

Thủ tướng yêu cầu sớm quy hoạch các loại dịch vụ dưới mặt đất ở nhà ga Bến Thành, quận 1 để giãn xây dựng, kinh doanh phía trên khi Metro Số 1 trả mặt bằng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác