thumbnail - Yêu cầu thanh tra "dự án triệu đô đắp chiếu" ở vườn quốc gia Bái Tử Long
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Yêu cầu thanh tra "dự án triệu đô đắp chiếu" ở vườn quốc gia Bái Tử Long

UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu thanh tra toàn diện Dự án sản xuất giống nhuyễn thể tại huyện Vân Đồn sau phản ánh của Báo Giao thông.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác