thumbnail - Zalo bắt đầu thu phí người dùng từ hôm nay!
Viễn Đông
Hà Nội

Zalo bắt đầu thu phí người dùng từ hôm nay!

Bắt đầu từ ngày 1/8, Zalo sẽ thu phí dịch vụ đối với cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác