Các mạng di động đối diện với “sóng thần” dữ liệu di động

Một khối lượng dữ liệu di động hàng năm tương đương 33 tỉ chiếc đĩa DVD sẽ "chạy" trên các hệ thống mạng di động vào năm 2016, trong đó có đóng góp không nhỏ của số lượng thiết bị di động ngày càng tăng và xu hướng chia sẻ mobile video trên mạng. Một báo cáo từ Cisco Systems cho biết như vậy.

Hàng loạt xu hướng đóng góp cho tăng trưởng lưu lượng di động

Hãng Cisco Systems vừa công bố báo cáo "Dự báo Lưu lượng Dữ liệu Di động Toàn cầu theo Chỉ số Mạng Ảo của Cisco giai đoạn 2011 - 2016", trong đó cho biết, tới năm 2016, lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ tăng 18 lần, đạt 10.8 exabytes mỗi tháng – tương đương với tổng lưu lượng hàng năm là 130 exabytes.

Cisco VNI

Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng lưu lượng dữ liệu di động trong các năm từ 2011-2016. Nguồn: "Cập nhật kết quả dự báo Lưu lượng Dữ liệu Di động toàn cầu theo Chỉ số Mạng Ảo của Cisco, giai đoạn 2011-2016."

Sự gia tăng đột biến về lưu lượng di động một phần là do sự tăng trưởng đã được dự báo trước về số lượng các thiết bị được kết nối vào mạng Internet di động, một con số sẽ vượt số lượng con người trên trái đất (dự báo dân số thế giới vào năm 2016 là 7,3 tỷ người; nguồn: Liên hợp quốc). Trong giai đoạn từ 2011−2016, Cisco dự báo rằng lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ cao gấp ba lần lưu lượng dữ liệu cố định toàn cầu.

Theo dự báo trên, con số tổng lưu lượng dữ liệu di động hàng năm là 130 exabytes, tương đương với 33 tỉ chiếc đĩa DVD; 4.3 triệu tỉ file MP3 (nhạc/bài hát); 813 triệu tỉ tin nhắn (SMS). Một exabyte là một đơn vị thông tin hay đơn vị lưu trữ máy tính tương đương với 1 tỉ tỉ bytes.

Sự gia tăng lưu lượng dữ liệu di động nói trên tương đương với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (compound annual growth rate - CAGR) là 78% trong suốt giai đoạn dự báo. Chỉ riêng lượng dữ liệu gia tăng được bổ sung vào mạng Internet di động từ năm 2015 đến 2016 cũng đã xấp xỉ gấp 3 lần quy mô ước tính của toàn bộ mạng Internet di động vào năm 2012.

Đóng góp cho sự tăng trưởng này là các xu hướng như: ngày càng nhiều nội dung streaming hơn, nhiều kết nối di động hơn, các thiết bị có sức mạnh điện toán mạnh mẽ hơn, tốc độ mạng di động nhanh hơn và nhiều video di động hơn.

Theo dự báo, nhu cầu nội dung streaming sẽ khiến lưu lượng di động tăng thêm 28 lần trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, tương ứng với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 95%. Sẽ có tới hơn 10 tỷ thiết bị được kết nối với mạng Internet di động vào năm 2016, khiến quảng cáo di động phát triển mạnh. Trong các thiết bị di động, máy tính bảng tạo ra những cấp độ lưu lượng với tốc độ tăng trưởng 62 lần trong giai đoạn từ 2011-2016 – một tốc độ tăng trưởng cao nhất so với bất kỳ loại thiết bị nào khác được quan sát trong dự báo. Khối lượng lưu lượng dữ liệu di động được tạo ra bởi máy tính bảng vào năm 2016 (1 exabyte mỗi tháng) sẽ lớn hơn bốn lần tổng khối lượng lưu lượng dữ liệu di động hàng tháng trên toàn cầu vào năm 2010 (237 petabytes mỗi tháng). Điều đáng ghi nhận nữa là tốc độ kết nối mạng di động (các mạng 2G, 3G và 4G) sẽ tăng thêm 9 lần từ năm 2011- 2016, là một nhân tố hỗ trợ quan trọng cho sự tăng trưởng lưu lượng dữ liệu di động. Dự báo cũng chỉ ra rằng, video di động là loại lưu lượng sẽ chiếm tới 71% toàn bộ lưu lượng dữ liệu di động vào năm 2016.

Nghiên cứu của Cisco còn dự báo rằng 71% tổng số điện thoại thông minh và máy tính bảng (1.6 triệu chiếc) sẽ có thể kết nối với mạng di động IPv6 (Internet Protocol version 6) vào năm 2016. Trên một bình diện rộng hơn, 39% tất cả các thiết bị di động toàn cầu (hơn 4 tỷ chiếc), có thể hỗ trợ IPv6 vào năm 2016.

Cisco VNI

Biểu đồ cho thấy đóng góp của các thiết bị di động đối với sự gia tăng lưu lượng dữ liệu di động

Ảnh hưởng của Thiết bị/Kết nối Di động

Số lượng ngày càng lớn các thiết bị và nút mạng không dây đang truy cập vào các mạng di động trên toàn cầu là nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng lưu lượng. Tới năm 2016, sẽ có hơn 8 tỷ thiết bị di động hoặc cầm tay và gần 2 tỷ kết nối giữa máy móc với nhau (M2M), như là các hệ thống GPS trên xe hơi, các hệ thống theo dõi tài sản trong lĩnh vực vận tải và sản xuất cũng như các ứng dụng y tế để nâng cao mức độ khả dụng của các hồ sơ bệnh án.

Điện thoại thông minh, máy laptop cùng với các thiết bị cầm tay khác sẽ chiếm tới 90% lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu vào năm 2016.

Lưu lượng truyền thông giữa máy móc (M2M) sẽ chiếm khoảng 5% lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu vào năm 2016 trong khi các thiết bị cổng di động băng rộng nhà riêng sẽ chiếm 5% còn lại của lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu.

Ảnh hưởng của việc tách lưu lượng (Traffic Offload) từ mạng di động sang mạng cố định

Để đối phó với sự gia tăng nhu cầu về mạng Internet di động, các nhà cung cấp dịch vụ đang ngày càng sử dụng biện pháp tách lưu lượng sang các mạng cố định/mạng Wi-Fi ở mức độ cao hơn.

Năm 2011, 11%, hay 72 petabytes lưu lượng dữ liệu di động mỗi tháng được tách sang mạng cố định. Tới năm 2016, 22%, hay 3,1 exabytes lưu lượng dữ liệu di động mỗi tháng sẽ được tách sang mạng cố định.

Nếu không sử dụng biện pháp tách lưu lượng sang mạng cố định thì tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) của lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu trong giai đoạn 2011-2016 sẽ là 84% thay vì 78%.

Nếu tất cả mọi khía cạnh của di động được tính đến, như là lưu lượng di động, lưu lượng được tách ra từ mạng di động cũng như lưu lượng mạng cố định/Wi-Fi được tạo ra từ các thiết bị cầm tay thì tổng khối lượng lưu lượng di động sẽ gấp hơn bốn lần cấp độ lưu lượng di động tới năm 2016 căn cứ trên dự báo theo Cisco Mobile VNI.

Những dự báo tăng trưởng tại một số khu vực chính

Theo dự báo mới nhất của Cisco, các khu vực dưới đây đang trải nghiệm tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

•           Khu vực Trung Đông và Châu Phi sẽ có tốc độ tăng trưởng lưu lượng dữ liệu di động khu vực cao nhất với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 104%, hay gia tăng thêm 36 lần.

•           Khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ có CAGR là 84%, hay gia tăng thêm 21 lần.

•           Khu vực Trung và Đông Âu sẽ có CAGR là 83%, hay gia tăng thêm 21 lần.

•           Khu vực Mỹ La tinh sẽ có CAGR là 79%, hay gia tăng thêm 18 lần.

•           Khu vực Bắc Mỹ sẽ có CAGR là 75%, hay gia tăng thêm 17 lần.

•           Khu vực Tây Âu sẽ có CAGR là 68%, hay gia tăng thêm 14 lần.

Phương pháp Dự báo của Cisco Mobile VNI

Nghiên cứu Cisco mobile VNI dựa trên các dự báo phân tích độc lập và các nghiên cứu về sử dụng dữ liệu di động thực tế. Được đặt trên nền tảng này là các ước tính của chính Cisco về việc sử dụng ứng dụng di động, số phút sử dụng và tốc độ truyền tải. Các nhân tố hỗ trợ chính như là tốc độ băng rộng di động và sức mạnh điện toán của thiết bị cũng được tính đến trong các dự báo và phát hiện của Cisco VNI.

Các kết quả dự báo hiện tại cho thấy khối lượng lưu lượng lớn hơn trong các năm từ 2011 đến 2015, phản ánh tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự báo từ các dự báo di động Cisco VNI được công bố trước đây vào tháng Hai năm 2011. Trong nghiên cứu năm ngoái, lưu lượng Internet di động năm 2011 được dự báo tăng trưởng với tỷ lệ 131%. Năm nay, tốc độ tăng trưởng Internet di động thực tế trong năm 2011 được ước tính là 133%.

Trên đây chỉ là những thông tin chính đáng chú ý trong bản báo cáo của Cisco, độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Vân Hà

 

Đánh giá gần đây
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 'Hắn ta hủy hoại mọi thứ' - Mark Zuckerberg trở thành 'ác quỷ' ra sao

2 Facebook cho quảng cáo cả dịch vụ mại dâm ở Việt Nam

3 Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo

4 Quốc gia duy nhất có 1 con muỗi - và nó được bảo quản trong hũ rượu

5 Sony ra mắt TV OLED 4K nhỏ nhất ở thị trường Việt Nam

Tin Liên quan
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW