Đề nghị Thủ tướng làm Chủ tịch UBQG về CNTT

Theo tin từ VTV, các khuyến nghị tới Đảng, Chính phủ và doanh nghiệp CNTT tại Diễn đàn cấp cao CNTT - TT Việt Nam 2012 vừa diễn ra tại Hà Nội có nội dung Đề nghị Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch UBQG về CNTT để có thể nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của ngành này trong thời gian tới.

ict summit 2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc ICT Summit 2012

Khuyến nghị với Đảng, Chính phủ

- Tạo nhận thức sâu sắc ở các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về quan điểm mới của Đảng, xác định công nghệ thông tin (CNTT) giữ vai trò là hạ tầng của hạ tầng quốc gia, và việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình hiện đại hóa đất nước và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

- Sớm có nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về CNTT và hiện đại hóa đất nước phù hợp với quan điểm mới của Đảng về vai trò của CNTT để thay thế cho Chỉ thị 58/CT-TW.

- Sớm thành lập Ủy ban quốc gia về CNTT - hiện đại hóa đất nước do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch.

- Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ ứng dụng hiệu quả CNTT vì mục tiêu phát triển.

- Ứng dụng CNTT phải là yêu cầu bắt buộc trong mọi công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật.

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể hạ tầng CNTT-TT quốc gia, cơ chế hợp tác công - tư (PPP) để huy động các nguồn lực đầu tư và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho phát triển, ứng dụng CNTT.

- Hình thành và ban hành chuẩn CNTT quốc gia cho tất cả các cấp, các ngành để đảm bảo khả năng kết nối liên thông và đồng bộ hóa.

- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT quốc gia; đưa nội dung quy hoạch nguồn nhân lực CNTT vào quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

- Trong giai đoạn đến 2015, Nhà nước cần ưu tiên tập trung ứng dụng CNTT để hiện đại hóa một số ngành, lĩnh vực gồm: Giao thông, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, đô thị nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội hiện nay, đặc biệt là:

Về giao thông: Ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống thông tin giao thông theo thời gian thực; phát triển hệ thống giao thông thông minh; kết nối thông tin liên ngành cho các giải pháp giao thông; nâng cao ý thức giao thông;

Về giáo dục đào tạo: Ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cá nhân; Nâng cao sự bình đẳng về cơ hội trong giáo dục đào tạo (giàu - nghèo, vùng - miền, dân tộc, giới tính, khuyết tật); hỗ trợ giải quyết các bức xúc của hạ tầng giáo dục (giáo viên, trường lớp, học liệu, khảo thí,..);

Về đô thị thông minh: Ứng dụng CNTT để phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội thông minh có thể kết nối liên thông, đồng bộ hóa; nâng cao sức cạnh tranh của các thành phố - trung tâm kinh tế vùng;

Về thẻ công dân điện tử: Ứng dụng CNTT nhanh chóng triển khai xây dựng và cấp phát mã số gốc duy nhất, không thay đổi cho mỗi người dân (mã số công dân) cùng với thẻ công dân điện tử (hoặc CMND điện tử).

Các Bộ, ngành nghiên cứu ngay việc sử dụng mã số này cho công việc của mình. Đồng thời xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thông tin toàn diện về công dân trên cơ sở mã số công dân.

Khuyến nghị với doanh nghiệp CNTT

Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cạnh tranh cùng đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tham gia có chất lượng vào công cuộc phát triền và ứng dụng CNTT, hiện đại hóa đất nước; đi đầu trong ứng dụng quản trị doanh nghiệp thông minh.

Gắn kết việc nâng cao chất lượng quản trị và kỹ năng lao động với đầu tư phát triển năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) và trình độ công nghệ; Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng thiết lập chuỗi giá trị: Nghiên cứu - đào tạo – thiết kế - phát triển - triển khai - cung ứng sản phẩm/dịch vụ.

Theo VTV

Đánh giá gần đây
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 'Trà xanh' là gì mà cư dân mạng sôi sục tìm kiếm?

2 Chiêu thức bán hàng "AU" fake trên mạng của chuỗi AE shop Việt Nam vừa bị thu giữ 7.000 sản phẩm nhái

3 Hai máy giặt lồng ngang “đấu súng”: truyền động trực tiếp hay dây curoa sẽ thắng thế?

4 Nếu Twitter không cấm cửa Tổng thống Trump…

5 Ông Trump sẽ nhận mức lương hưu và đãi ngộ thế nào khi đã hết nhiệm kỳ?

Tin Liên quan
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW