Firefox phiên bản mới đặc biệt chú trọng sự riêng tư của người dùng

Các phiên bản tương lai của Firefox sẽ tự động chặn các đoạn code theo dõi do các bên thứ ba, như các nhà quảng cáo hoặc các công ty khác, đặt vào. Người dùng sẽ không cần làm thêm bất kỳ hành động nào khác. Tính năng này đang được thử nghiệm và dự kiến sẽ ra mắt trên Firefox vào cuối năm nay.

Nó cũng sẽ chặn các ứng dụng theo dõi (các tracker) làm chậm việc tải trang. Cho dù tính năng này không được thiết kế để chặn quảng cáo, nhưng nó có thể chặn hiển thị của một số quảng cáo, bởi vì các quảng cáo này có các đoạn mã theo dõi nên nó tốn thời gian để tải.

Firefox vốn đã cho phép người dùng chặn hoàn toàn việc theo dõi, nhưng tính năng này không được bật mặc định mà phải dùng trong chế độ Private Browsing. Tính năng mới này sẽ nhẹ hơn và được bật mặc định. Chúng là một phần trong nỗ lực gần đây của