Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi?

Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút.

Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân.

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi.

Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu "trung bình" này. Theo cách hiểu đơn giản của đa số chúng ta, những con số trong báo cáo của Liên hợp Quốc thể hiện tuổi kết hôn trung bình của một người được sinh ra trong thời đại hiện nay, hoặc tuổi kết hôn trung bình của tất cả những người đã kết hôn tại quốc gia đó.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Liên hợp Quốc sử dụng một thuật ngữ gọi là "singulate men" để mô tả các số liệu. Để dễ hình dung, cách tính toán ra con số này tương tự như phương pháp dùng để tính tuổi thọ trung bình của người dân. Theo định nghĩa của Liên hợp Quốc, các số liệu về độ tuổi kết hôn trung bình được tính là "độ dài thời gian trung bình mà một người sống độc thân (tính theo năm), tính trong số những người dân kết hôn trước tuổi 50, chỉ tính những người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 15-54 ở thời điểm khảo sát diễn ra." Điều đó có nghĩa rằng số liệu trong báo cáo này chỉ được tổng hợp của những người trong độ tuổi từ 15-54 tại thời điểm tiến hành khảo sát, với điều kiện họ phải kết hôn trước năm 50 tuổi.

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Người dân các nước trên thế giới kết hôn năm bao nhiêu tuổi? | Dịp Lễ Tình nhân Valentine năm nay, tỉ lệ thanh niên Mỹ ở bên người yêu, bạn đời trong ngày lễ đặc biệt này cao hơn rất nhiều so với ở Italia. Theo dữ liệu về tình hình hôn nhân thế giới do Liên hợp Quốc thu thập, độ tuổi kết hôn trung bình của người Italia hiện tại lên đến gần 34 tuổi. Tại Mỹ, độ tuổi này chỉ hơn 28 một chút. Do vậy, có hơn 50% số người Mỹ đã kết hôn ở độ tuổi 30, trong khi đó ở độ tuổi này, mới chỉ có chưa tới 40% người Italia có cuộc sống hôn nhân. Dữ liệu của Liên hợp Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Trang tin Quartz đã nghiên cứu độ tuổi kết hôn tại các quốc gia có số dân từ 5 triệu người trở lên. Liên hợp Quốc có dữ liệu về độ tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ tại các nước. Bun-ga-ri là một trong những nước có độ tuổi kết hôn trung bình cao nhất – khoảng 34, trong khi Nigeria là một trong những quốc gia có độ tuổi kết hôn trung bình thấp nhất, chỉ chưa đến 21 tuổi. Tuy nhiên, cần giải thích đôi chút về ý nghĩa của những số liệu

Tuổi kết hôn của người dân các nước có liên hệ chặt chẽ với mức độ giàu/nghèo của người dân ở các nước đó. Chẳng hạn, người dân tại các nước nghèo như Malawi và Lào thường có xu hướng kết hôn sớm hơn so với tại các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế cao hơn như Na Uy hay Singapore. Đất nước càng giàu thì người dân càng có xu hướng kết hôn muộn hơn. Chẳng hạn, độ tuổi kết hôn trung bình của Trung Quốc đã tăng từ 22 tuổi đối với nữ và 24 tuổi đối với nam trong năm 1990, lên 25 tuổi đối với nữ và 27 tuổi đối với nam vào năm 2016 – giai đoạn mà quốc gia này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế.

Không chỉ sự gia tăng độ tuổi kết hôn tỉ lệ thuận với sự phát triển kinh tế, sự khác biệt giữa tuổi kết hôn trung bình của nam và nữ cũng đang có xu hướng thu hẹp lại. Tại các quốc gia giàu như Nhật Bản, Úc và Mỹ, khoảng cách này chỉ không dưới 2 tuổi; song tại các nước nghèo hơn như Cameroon hay Morocco, sự khác biệt có thể lên đến hơn 6 tuổi.

Tuy nhiên, yếu tố kinh tế không quyết định tất cả. Hà Lan và Áo có cùng mức thu nhập bình quân đầu người, nhưng người Hà Lan kết hôn muộn hơn người Áo khoảng 6 năm, và khoảng cách tuổi kết hôn trung bình giữa nam và nữ của Hà Lan lại ít hơn 1 năm so với người Áo. Các nghiên cứu nhân khẩu học phát hiện ra rằng, bên cạnh thu nhập, trình độ học vấn và tỷ lệ dân cư thành thị cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi kết hôn của người dân các nước. Ngoài ra, còn có các yếu tố văn hoá và lịch sử bản địa – những yếu tố không thể hiện trên số liệu.

Quang Huy


Đánh giá gần đây
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Chỉ thị 16/CT-TTg: Chưa phải phong tỏa mà là khuyến cáo

2 Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

3 Vì sao Việt Nam sản xuất được bộ kit xét nghiệm nCoV nhưng vẫn nhập khẩu của Hàn Quốc?

4 Một nhà mạng Việt Nam tuyên bố không bị ảnh hưởng bởi việc đứt cáp, còn tăng tốc độ gấp đôi không tăng giá

5 Hàng ngàn thủy thủ "tháo chạy" khỏi hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vì Covid-19

Tin Liên quan
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW