Đằng sau cú bán mình của Viễn Thông A

Như chúng ta đã biết, hệ thống bán lẻ điện thoại di động và phụ kiện Viễn Thông A đã được bán lại cho Vingroup và chính thức sáp nhập vào Vinpro - một công ty con của tập đoàn Vingroup - từ ngày 30/11/2018. Tuy nhiên, phải tới gần đây khi Vingroup công bố báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 sau kiểm toán, thông tin về thương vụ này mới lộ rõ hơn.

Cú bán mình 39 tỉ đắt hay rẻ?

Một con số được BCTC 2018 của Vingroup thể hiện, tổng mức phí mua lại hệ thống bán lẻ Viễn Thông A là 39 tỉ đồng. Trên thực tế đây là con số tiền mặt phía Vingroup trả cho các cá nhân và tổ chức sở hữu cổ phần tại Viễn Thông A bán lại sau khi đã cấn trừ và tính toán xong các khoản nợ, hàng tồn kho cùng với khối tài sản và các khoản phải thu…

Về tài sản, cho tới lúc bán mình, Viễn Thông A có giá trị tài sản được xác định hợp lí khoảng 606,5 tỉ đồng. Đáng nói trong cơ cấu tài sản này có đến hơn 221 tỉ đồng hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 146 tỉ đồng, chi phí trả trước dài hạn hơn 69 tỉ đồng… Đáng chú ý là, tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại Viễn Thông A được xác định chỉ hơn 97 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản nợ phải trả của Viễn Thông A lên đến hơn 604