phần mềm tự lái

  • Xe không người lái hoạt động thế nào?

    Xe không người lái hoạt động thế nào?

    Đây là video Huyền Chip ghi lại dịch vụ xe không người lái waymo ở Mỹ. Nhiều ý kiến tranh cãi an toàn và không an toàn khi để phần mềm tự lái xe hoàn toàn
  • Top