pin xe điện tốt nhất thế giới

  • Vào bên trong nhà máy CATL để xem 'pin xe điện tốt nhất thế giới' được sản xuất như thế nào?

    Vào bên trong nhà máy CATL để xem 'pin xe điện tốt nhất thế giới' được sản xuất như thế nào?

    Trung bình, một pin xe điện (EV) được sản xuất chỉ trong một giây, với tỷ lệ hỏng hóc "gần như hoàn hảo" chỉ một phần tỷ: đó là điều mà nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới CATL có thể làm trong các nhà máy của mình. Việc sản xuất loại pin được coi là pin xe điện tốt nhất thế giới khó đến mức nào?
  • Top