thumbnail - Bạn không thể bắt ruồi bằng tay không, bởi chúng sống ở một tần số quét cao hơn loài người chúng ta
Quốc Cường
Hà Nội

Bạn không thể bắt ruồi bằng tay không, bởi chúng sống ở một tần số quét cao hơn loài người chúng ta

Trong mắt một con ruồi, tất cả những hành động con người đang thực hiện đều là hình ảnh slow motion.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác