thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu dừng thí điểm mô hình hợp nhất một số chức danh
Duy Tân
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu dừng thí điểm mô hình hợp nhất một số chức danh

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác