thumbnail - Các đại dự án còn treo đến bao giờ?
Quốc Cường
Hà Nội

Các đại dự án còn treo đến bao giờ?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014) đến nay, trên địa bàn hiện có 60 dự án thuê đất (chiếm 3,71%) đã đầu tư chậm tiến độ quá 24 tháng, vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác