thumbnail - Chọn ngành đi ngược số đông: Học Hán Nôm làm cầu nối truyền thống - đương đại
Lan đột biến
Hà Nội

Chọn ngành đi ngược số đông: Học Hán Nôm làm cầu nối truyền thống - đương đại

Các sinh viên chọn chuyên ngành Hán Nôm được xem là những người “không màng vật chất”, mang tình yêu mãnh liệt đối với di sản của dân tộc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác