thumbnail - Chủ xe bị lấy biển số đăng ký thẻ ePass: Bộ Giao thông Vận tải nói gì?
Lan đột biến
Hà Nội

Chủ xe bị lấy biển số đăng ký thẻ ePass: Bộ Giao thông Vận tải nói gì?

Bộ Giao thông Vận tải có chỉ đạo liên quan đến việc ô tô bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ của Epass và cho rằng có hiện tượng chạy doanh số dán thẻ ETC.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác