thumbnail - Đánh giá Dreame Bot W10: Hóa giải được vấn đề cả làng robot đầu hàng
Người đăng
Hà Nội

Đánh giá Dreame Bot W10: Hóa giải được vấn đề cả làng robot đầu hàng

Một em robot hút bụi khá toàn diện trong tầm giá, có hút bụi còn lau nhà được nữa :D

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác