thumbnail - Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022 Đồng Nai
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022 Đồng Nai

Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022 Đồng Nai cao nhất là chuyên Anh, thấp nhất là chuyên Sinh. Có hơn 1.900 thí sinh thi vào lớp chuyên Lương Thế Vinh thi môn chuyên tương ứng với thời gian làm bài 150 phút.

Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022 Đồng Nai 

Cụ thể điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022 như sau:

Chuyên Toán:                35,5 điểm, 

Chuyên  Văn:                33,75, 

Chuyên Anh:                36,25, 

Chuyên  Lý:                31,25, 

Chuyên Hoá:                35,75, 

Chuyên Sinh:                27,75, 

Chuyên Sử:                31, 

Chuyên Địa:                33,75, 

Chuyên Tin:                32,5. 

>> Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác