thumbnail - Điều tra sự cố tại bộ phận năng lượng của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Duy Tân
Hà Nội

Điều tra sự cố tại bộ phận năng lượng của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi xảy ra sự cố tại bộ phận năng lượng của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, lãnh đạo cơ quan này đã làm việc với công ty để tiến hành điều tra ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác