thumbnail - Đột phá giao thông phát triển vùng Đông Nam bộ
Tuấn Anh
Hà Nội

Đột phá giao thông phát triển vùng Đông Nam bộ

Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác