thumbnail - Elon Musk thường quyết định cảm tính, ít khi lên kế hoạch cụ thể
Quân Mạnh
Hà Nội

Elon Musk thường quyết định cảm tính, ít khi lên kế hoạch cụ thể

Trái ngược cách điều hành thông thường, Elon Musk thường xuyên hành động một cách bộc phát. Tuy vậy, ông vẫn luôn chứng minh các quyết định của mình là chính xác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác