thumbnail - Facebook đổi cách hiển thị giống TikTok
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Facebook đổi cách hiển thị giống TikTok

Facebook thay đổi nội dung hiển thị, ưu tiên các bài đăng và video theo mối quan tâm của người dùng nhằm cạnh tranh tốt hơn với TikTok. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác