thumbnail - Gia Lai: Thu hồi 4 chủ trương nghiên cứu, khảo sát đối với FLC
Trường Sơn
Hà Nội

Gia Lai: Thu hồi 4 chủ trương nghiên cứu, khảo sát đối với FLC

UBND tỉnh Gia Lai đã thu hồi chủ trương giao Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát các khu đất dự án kinh tế tại tỉnh này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác