thumbnail - Hội chợ ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh Trung Quốc
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Hội chợ ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh Trung Quốc

Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO và CABIS) lần thứ 19 hôm nay (16/9) khai mạc tại Nam Ninh, Trung Quốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác