thumbnail - Kỳ vọng của đoàn viên trẻ ở Đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Kỳ vọng của đoàn viên trẻ ở Đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước

Trong hai ngày 28 - 29/7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra với sự tham dự của 235 đại biểu, đại diện cho hơn 151.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác