thumbnail - Lôi kéo 10.000 người nộp hơn 500 tỷ để mua gian hàng trên mạng
Cường bếu
Hà Nội

Lôi kéo 10.000 người nộp hơn 500 tỷ để mua gian hàng trên mạng

Do tin tưởng Tiến, hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác