thumbnail - 'Nhân bản' đề tài luận án tiến sĩ: Hàng chục đề tài gần giống nhau, sai thể loại
Thu Trang
Hà Nội

'Nhân bản' đề tài luận án tiến sĩ: Hàng chục đề tài gần giống nhau, sai thể loại

TTO - Không chỉ những đề tài luận án tiến sĩ 'lạ lùng' như vụ 'tiến sĩ cầu lông' vừa qua, còn có nhiều luận án tiến sĩ đề tài na ná nhau được các hội đồng thông qua và các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác