thumbnail - Nút dislike trên YouTube không hoạt động như bạn nghĩ
Trường Sơn
Hà Nội

Nút dislike trên YouTube không hoạt động như bạn nghĩ

Các lựa chọn bấm "Không thích", "Không quan tâm" hay "Không đề xuất kênh này" không ảnh hưởng nhiều đến việc YouTube sẽ gợi ý video nào. Thuật toán của YouTube ẫn chi phối chủ yếu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác