thumbnail - Quy định mới về chính sách tiền lương; công tác tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022
Thanh Bình
Hà Nội

Quy định mới về chính sách tiền lương; công tác tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, một số chính sách tiền lương, tổ chức, cán bộ sẽ có hiệu lực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác