thumbnail - Sau khi tắt đèn, ánh sáng trong phòng đi đâu?
Kim Đạo
Hà Nội

Sau khi tắt đèn, ánh sáng trong phòng đi đâu?

Câu trả lời là ánh sáng được hấp thụ bởi các vật liệu như tường. Khi ánh sáng được chiếu vào một vật thể, các quá trình như hấp thụ, truyền, phản xạ và tán xạ sẽ xảy ra, và tỷ lệ của các hành vi ánh sáng là khác nhau đối với các vật liệu khác nhau. 

Sự hấp thụ ánh sáng là một quá trình không thể đảo ngược, thường liên quan đến việc chuyển đổi các dạng năng lượng. Ví dụ:

Sau khi tắt đèn, ánh sáng trong phòng đi đâu? 

- Quá trình quang hợp của cây xanh chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học; 

- Pin mặt trời chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện; 

- Phổ biến nhất là năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành nhiệt năng năng lượng. 

Mức độ hấp thụ được ước tính dưới đây:

Ngay sau khi tắt đèn, phần ánh sáng truyền tới tường sẽ bị hấp thụ và phản xạ trở lại. Giả sử tường là vật liệu có hiệu suất phản xạ cao thì tỷ lệ phản xạ đạt 90%, và khoảng cách giữa hai bức tường là 10 m, có thể nhận được rằng khi hệ số phản xạ đạt 0,1% thì phản xạ được 66 lần, ánh sáng đi được quãng đường 660 m thì mất 2,2 ta. 

Vì vậy, trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi tắt đèn, ánh sáng được hấp thụ và năng lượng ánh sáng nhanh chóng chuyển hóa thành nhiệt năng, bóng tối ập vào phòng ngay lập tức.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác