thumbnail - Sir Alex Ferguson trở lại MU làm việc
Diệu Thúy
Hà Nội

Sir Alex Ferguson trở lại MU làm việc

Sir Alex Ferguson trở lại MU làm việc trong nhóm cố vấn chiến lược, được thành lập theo ý tưởng của CEO Richard Arnold.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác