thumbnail - Spotify cập nhật tính năng hát karaoke chấm điểm
Thủy Sinh
Hà Nội

Spotify cập nhật tính năng hát karaoke chấm điểm

Một tính năng mới vừa được phát hiện của Spotify ở Việt Nam là hát karaoke. Tính năng cho phép sử dụng cả ở tài khoản miễn phí lẫn Premium. Anh em thử vào hát rồi chấm điểm giọng ca của mình xem sao nhé.


Spotify cập nhật tính năng hát karaoke chấm điểm 


Spotify cập nhật tính năng hát karaoke chấm điểm 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác