thumbnail - Thu thuế TNCN liên tục tăng trưởng ấn tượng, đề xuất giảm cho người làm công ăn lương vẫn gác lại
Quốc Cường
Hà Nội

Thu thuế TNCN liên tục tăng trưởng ấn tượng, đề xuất giảm cho người làm công ăn lương vẫn gác lại

Non nửa năm, thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng, tăng tới 73% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu của sắc thuế này, phần thuế từ nguồn của những người làm công, ăn lương chiếm tỷ trọng tới hơn 75%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác