thumbnail - Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng
Duong Thuy
Hà Nội

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng

Những cuộc trò chuyện của bạn đã xoá chưa thật sự hoàn toàn mất đi. Có 2 cách để bạn khôi phục tin nhắn trên Facebook:

Xem tin nhắn đã xoá trong lưu trữ cuộc trò chuyện

Bước 1: Chọn vào biểu tượng Messenger, nhấp Xem tất cả trong Messenger hoặc bạn cũng có thể đăng nhập vào chuyên trang Messenger của Facebook tại https://www.messenger.com/.


Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 2: Tại đây bạn hãy chọn tiếp vào biểu tượng ba chấm "...".

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 3: Đi đến Đoạn chat đã lưu trữ.

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 4: Đây chính là các cuộc trò chuyện mà bạn đã xoá đi trước đây. Bạn chỉ cần nhấp vào là có thể xem lại lịch sử tin nhắn rồi đấy.


Tải dữ liệu lưu trữ từ Facebook

Bước 1: Đầu tiên bạn nhấp vào biểu tượng Mũi tên trên Facebook và chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 2: Chọn Thông tin của bạn trên Facebook.

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 3: Chọn Tải thông tin của bạn xuống > Xem.

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

Bước 4: Bạn chọn các phần muốn tải > Tạo File.

Cách khôi phục toàn bộ tin nhắn trên Facebook đã bị xóa chỉ cần nhấn đúng 1 phím này. Các anh/ chị đừng hòng "qua mặt" nửa kia heng 

>> Cách khôi phục tin nhắn Zalo bằng máy tính chỉ trong 1 phút

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác