thumbnail - Tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân ở dự án sân bay Long Thành
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân ở dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu chú trọng đặc biệt đến chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân ở dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác