thumbnail - Tỷ giá USD/VNĐ lên mức kỷ lục
Quốc Cường
Hà Nội

Tỷ giá USD/VNĐ lên mức kỷ lục

Tính riêng tuần này, tỷ giá quy đổi USD sang Đồng Việt Nam bình quân đã tăng gần 0,6%, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 3,6% và đang ở vùng cao nhất trong lịch sử quy đổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác