thumbnail - Ủy ban Chứng khoán: Ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại
Gia Loc
Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán: Ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong bối cảnh thị trường có thể còn có sự biến động mạnh, cơ quan quản lý đang đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác