thumbnail - Xếp lương theo Thông tư 02, GV tiểu học có thâm niên than "thiệt đơn thiệt kép"
Trường Sơn
Hà Nội

Xếp lương theo Thông tư 02, GV tiểu học có thâm niên than "thiệt đơn thiệt kép"

GDVN- Theo Thông tư 02, giáo viên tiểu học có bằng cử nhân ngành sư phạm sẽ được chuyển hệ số lương 1,86 lên 2,34, nhưng theo giáo viên họ đang "thiệt đơn thiệt kép"
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác