Tại sao con không cùng nhóm máu với bố mẹ?


Nhóm máu và sự khác nhau giữa các nhóm máu là kiến thức sinh học lớp 8. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết hoặc thậm chí đưa con đi xét nghiệm ADN chỉ vì thấy con không cùng nhóm máu vớicha/ mẹ.

Vậy thực tế nếu nhóm máu của bố mẹ là O và B thì con của họ có thể thuộc nhóm máu nào khác ngoài hai nhóm máu này không? Vì sao?

Câu chuyện nhóm máu đôi khi gây ra những tình huống khó xử như một trong những người con của hai bố mẹ O và B lại mang nhóm máu A, và kết quả là sự nghi ngờ đã dấy lên về nguồn gốc và quyền thừa kế của người này.

Vậy, liệu có thể có những đứa con khác nhóm máu với bố mẹ không?

Theo trả lời của Tiến sĩ Shirish Kumar, một nhà huyết học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên trang doctor.ndtv, các tế bào hồng cầu của chúng ta (và một số mô) có các chất hóa học được gọi là kháng nguyên trên bề mặt của chúng và các gene di truyền từ bố mẹ kiểm soát khả năng hình thành các kháng nguyên này.;

Các mẫu gene mà chúng ta có được gọi là kiểu gene (genotype) và dạng biểu hiện của nó được gọi là kiểu hình (phenotype). Kiểu gene (cấu tạo di truyền) sẽ quyết định nhóm máu (kiểu hình) của một người.

Trong hệ thống nhóm máu ABO có ba alen (một thành viên của một cặp hoặc một chuỗi gene chiếm một vị trí xác định trên một nhiễm sắc thể cụ thể): Ia - tạo ra kháng nguyên A, Ib - tạo ra kháng nguyên B và Io - không tạo ra kháng nguyên. IA và IB là đồng trội, tức là nếu cả hai alen đều có mặt, cả hai kháng nguyên (A và B) sẽ được hình thành trên bề mặt của tế bào hồng cầu và cá thể sẽ có nhóm máu AB. Io là gene lặn và không tạo ra kháng nguyên, do đó một cá thể sẽ có nhóm máu O nếu có hai trong số các alen này. Sự tạo thành kiểu gene có thể có 6 khả năng tạo ra các kiểu hình sau:

Ia Ib - AB, Ia Ia - A, Ia Io - A, Ib Ib - B, Ib Io - B và Io Io - O

Chính vì vậy, việc con không cùng nhóm máu với cha mẹ là điều hết sức tự nhiên, chứ không có gì bất thường, mờ ám ở đây cả.

T.H

Top