thumbnail - 2 năm thực thi EVFTA: Nhiều mặt hàng tăng trưởng vượt bậc
Trường Sơn
Hà Nội

2 năm thực thi EVFTA: Nhiều mặt hàng tăng trưởng vượt bậc

VTV.vn - Từ khi EVFTA được thực thi, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU luôn là điểm sáng trong bức tranh tăng tưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác