Hạng: Không
Bài đăng: 0
Tham gia: Chưa
Hi Guest

AI cho mọi người

AI là viết tắt của Artificial Intelligence có nghĩa là trí tuệ nhân tạo, AI có ý thức về bản thân, có ý thức và hành xử như con người., chuyên mục cập nhật tin tức về AI mới, công nghệ, máy móc thiết bị dùng AI
Thành viên mới đăng
Top