thumbnail - Ba biểu đồ cho thấy sự trầm trọng của khủng hoảng khí đốt chưa từng có ở châu Âu
Trường Sơn
Hà Nội

Ba biểu đồ cho thấy sự trầm trọng của khủng hoảng khí đốt chưa từng có ở châu Âu

Châu Âu đang đối mặt cuộc khủng hoảng khí đốt chưa từng có, đẩy nền kinh tế khu vực tiến gần tới sự suy thoái...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác