thumbnail - Bị phản đối, YouTube vội "quay xe" hủy luôn kế hoạch thu phí Premium mới xem được video 4K
Tiểu Ngọc
Hà Nội

Bị phản đối, YouTube vội "quay xe" hủy luôn kế hoạch thu phí Premium mới xem được video 4K

Trước đây, YouTube thử nghiệm video 4K phải mua Premium để xem. Nếu là tài khoản chưa lên Premium, chỉ xem được tối đa Full HD. Thử nghiệm này sau khi bị phát hiện đã bị người dùng “ném đá” rất nhiều. 

Tuy nhiên mới đây, YouTube đã thông báo thử nghiệm này bị dừng lại. Đồng thời họ cũng hủy bỏ luôn kế hoạch thu phí Premium mới xem được 4K. Đây quả là thông tin làm vui lòng người hâm mộ.

Bị phản đối, YouTube vội "quay xe" hủy luôn kế hoạch thu phí Premium mới xem được video 4K 

YouTube từng bị phát hiện thử nghiệm thu phí Premium để xem video 4K

Ở Việt Nam, việc mua Premium vẫn chưa được hỗ trợ. Nếu công ty thực sự muốn thu phí Premium mới cho xem 4K thì người dùng tại Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi rất lớn.


>>> YouTube muốn thu phí mới cho xem video 4K.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác