thumbnail - Biên kịch phim 'Biệt động Sài Gòn' qua đời
Cường bếu
Hà Nội

Biên kịch phim 'Biệt động Sài Gòn' qua đời

Nhà biên kịch Lê Phương - tác giả phim "Biệt động Sài Gòn" - mất tại nhà riêng tối 14/5, thọ 89 tuổi. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác