thumbnail - Cá sấu 3 chân tìm cách bảo vệ đàn con
Viễn Đông
Hà Nội

Cá sấu 3 chân tìm cách bảo vệ đàn con

Cá sấu mẹ bị mất một chân cố gắng chăm sóc đàn con bằng cách xây tổ bảo vệ và mang chúng tới mép nước để tránh động vật ăn thịt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác