Hạng: Không
Bài đăng: 0
Tham gia: Chưa
Hi Guest

Cách phân biệt \"make\" và \"do\"


Thông thường, "make" được dùng để chỉ việc sản xuất, xây dựng hoặc tạo mới.

"We need to make breakfast" (Chúng ta cần làm bữa sáng).

"She doesn’t like making friends" (Cô ấy không thích kết bạn).

Mặt khác, "do" có xu hướng trở thành một động từ chỉ hoạt động, và nó thường được theo sau bởi một hành động khác.

"Do your homework now!" (Làm bài tập về nhà ngay).

"I’d like to do some exercise this afternoon" (Tôi muốn tập thể dục chiều nay).

Cách phân biệt "make" và "do" 


>> Cách phân biệt "must" và "have to"

Gợi ý cộng đồng

Top