thumbnail - Chen xe buýt ở Việt Nam tuổi gì nếu so với đi tàu điện ngầm ở Nhật

Chen xe buýt ở Việt Nam tuổi gì nếu so với đi tàu điện ngầm ở Nhật

Video trên mạng. Tàu phải dừng một lúc lâu và nhân viên tàu phải hỗ trợ chèn người vào cho kín để đóng cửa tàu. 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác